สำนักงานเทศบาลตำบลหารเทา
  เลขที่ 115 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งแจ้ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 074-676098 โทรสาร 074-676098
www.harnthao.go.th