ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  5/5/2021 [4:10:19 PM]
IP Adress : 110.78.147.249
 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปลี่ยนจากรับเงินสดเป็นรับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้ไหม

จากคุณ : ผู้สูงอายุ
 

จากคุณ :  ผู้ดูแลระบบ  5/5/2021 [4:14:15 PM]
 
   

ได้ค่ะ 

สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหารเทา

โดยนำเอกสารมาด้วย  ดังนี้

1.  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ธกส.

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ