ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   การรับรองนายก  5/5/2021 [4:29:01 PM]
IP Adress : 49.237.12.195
 
ทำไมยังไม่มีการรับรองนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหารเทาครับ
จากคุณ : คนหารเทา
 

จากคุณ :  ผู้ดูแลระบบ  5/11/2021 [3:03:36 PM]
 
   

เนื่องจากมีข้อร้องเรียน ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2564 

กกต. ต้องพิจารณาข้อร้องเรียน  จึงทำให้ไม่สามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้ 

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา